2011 Mali Genel Kurul Duyurusu


Sayın Asıl Üyelerimizin Dikkatine;

 

2011 Yılı Dernek Mali Genel Kurul Toplantısı Duyurusudur.

 

 

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, yönetim kurulunun almış olduğu karar ve Dernek tüzüğünün 13. maddesi gereği 2011 Yılı Mali Genel Kurul 2. Toplantısı 03.12.2011 Cumartesi Günü Saat:16.00’da Dernek merkezinde, aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

 

Tüm asıl üyelerimize saygıyla duyurulur

 

Not: 2. toplantı olduğundan dolayı salt çoğunluk aranmayacaktır.

 

 

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Üyelerin imza ve yoklamaları

3. Divan heyetinin seçimi

4. 2011 Yılı Faaliyet raporu okunması

5. 2011 Yılı Mali raporun okunması ve ibrası

6. 2011 Yılı Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

7. 2012 Yılı tahmini bütçenin okunması ve onaylanması

8. Dilek- Temenniler ve Kapanış

 

http://www.irakturkleri.org