Kerkük kalesine IKYB bayrağının asılması önerisi ile ilgili basın açıklaması

Kerkük valisi Necmettin Kerim'in IKYB bayrağının Kerkük kalesine asılması önerisi ile ilgili derneğimizin basın açıklaması.

http://www.irakturkleri.org