KERKÜK REFERANDUMUNU PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE DAVET

Irak Anayasasına aykırı olarak 25 Eylül'de yapılmak istenen referandum sonucunda kurulması planlanan kukla Kürt Devletine Kerkük ve Türkmeneli'nin diğer bölgeleri ilhak edilmek isteniyor. Bu durum Türkmen varlığının tehlikeye girmesi ve Irak toprak bütünlüğünün sonu anlamına gelmektedir.

Bu tarihi dönüm noktasında referandumun yapılmasına karşı durarak kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden hep birlikte sesimizi duyuralım.

Tarih: 17 Eylül Pazar 
Saat: 14.00
Yer: Eyüp Sultan Meydanı

*Türkmeneli Dernekler Federasyonu*

http://www.irakturkleri.org