"REFERANDUM SONRASI TÜRKMENELİ VE YAPILMASI GEREKENLER"

Türkmeneli Dernekler Federasyonu, "REFERANDUM SONRASI TÜRKMENELİ VE YAPILMASI GEREKENLER " gündem maddesini tartışmak üzere, Ankara’da bulunan Türkmeneli Kültür Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Türkmeneli’nin önde gelen fikir adamları, STK mensupları, akademisyenler ve gençler bir araya gelerek Türkmenlerin kısa vadede gerçekleştirmesi gerekenlere dair bir yol haritası çıkardı.

Özellikle açılması planlanan yeni sınır kapısının lokasyonu, Türkmenlere ve Türkiye ile Irak’a sağlayacağı fayda, Türkmenlerin askeri güç ihtiyacı üzerinde duruldu. Bunun yanısıra Türkiye ve Irak hükümeti başta olmak üzere uluslararası arenada başvurulacak yollar ve hazırlanacak raporlar tartışıldı.

Toplantı katılımcıların mutabakatı ve işbirliği dilekleri ile sona erdi.

 

http://www.irakturkleri.org