2017 YILI MALİ GENEL KURUL DUYURUSU


Sayın Asıl Üyelerimizin Dikkatine;
2017 Yılı Dernek Mali Genel Kurul Toplantısı Duyurusudur.

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar ve Dernek tüzüğünün 13. maddesi gereği 2017 Yılı Mali Genel Kurul Toplantısı 24.11.2017 Cuma Günü, saat 19:00’da, Dernek genel merkezinde, aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Gerekli yasal çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 01.12.2017 Cuma günü, aynı yer ve saatte ve aynı gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Sayın asil üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Üyelerin imza ve yoklamaları
3. Divan heyetinin seçimi ve kabulü
4. 2017 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması
5. 2017 yılı Mali Rapor’un okunması ve ibrası
6. 2017 yılı Denetleme Raporu’nun okunması ve ibrası

7. 2017 yılı Disiplin Raporu’nun okunması ve ibrası
8. 2018 yılı tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması
9. 2018 yılı aidat bedelinin yeniden belirlenmesi
10. Dilek - Temenniler ve Kapanış

http://www.irakturkleri.org