OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

                                           

                                                   Irak Türkleri

                                   Kültür ve Yardımlaşma Derneği

                                                  Genel Merkezi

 

 

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.11.2018 Cumartesi günü Saat: 17.00’de, Halıcılar Caddesi Uğur sarayı Apt. No: 92 K: 3 D: 8 Fatih / İstanbul adresindeki Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nde yapılacak olup yeterli çoğunluk oluşmadığı takdirde ikinci toplantı 12.01.2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

 

Sayın Asıl üyelerimize Saygıyla duyurulur.

 

 Gündem:

1. Açılış Konuşması ve Yoklama

2. Saygı Duruşu ve şehitlerin ruhuna Fatiha okunması

3. Divan Heyetinin Seçimi

4. Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5. Denetleme Raporunun Okunması ve İbrası

6. Mali Raporun Okunması ve İbrası

7. Disiplin Raporunun Okunması ve İbrası

8. 2019 yılı için Tahmini Bütçenin Okunması ve Kabulü

9. Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve karar bağlanması.

10. Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Seçimi

11. Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu delege seçimi

12. Türkmeneli Dernekler Federasyonu delege Seçimi

13. Dilek, Temenniler ve Kapanış 

Toplantı Adresi: 
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi : 

Halıcılar Caddesi Uğur sarayı Apt. No:92 K:3 D:8 Fatih/İstanbul

Tel: 0532 7798333  - 0212 5348842  Eposta: irakturkleridernegi@gmail.com

http://www.irakturkleri.org