1959 KERKÜK KATLİAMI ve ÖNCESİNDE CEREYAN EDEN OLAYLAR İSTANBUL’DA ELE ALINDI

1959 KERKÜK KATLİAMI ve ÖNCESİNDE CEREYAN EDEN OLAYLAR İSTANBUL’DA ELE ALINDI

Irak Türkleri Derneği Genel Merkezin 23 Mart tarihinde, Emekli General Dr. Suphi Nazım ile gerçekleştirdiği söyleşide 1959 Kerkük Katliamı ve öncesinde cereyan eden olaylar ele alındı.

Yoğun katılımın olduğu programda Nazım, bir askeri olarak 14 Temmuz’a kadar bölgedeki hazırlıklar ile katliama götüren süreci ele aldı. Krallık döneminde Türkiye ile Irak arasındaki durumun yönetimin Irak Türklerine yaklaşımına da yansıdığını belirten Nazım özellikle katliamdan önce önemli pozisyonlardaki Türkmen asker ve devlet adamlarının uzak bölgelere tayin edildiğini belirterek katliamın uzun vadeli bir hazırlık sürecinin olduğunun altını çizdi.

İzleyicilerin de katkılarda bulunduğu program Suphi Nazım’a teşekkürle sona erdi.

http://www.irakturkleri.org