Kerkük’teki Yerel Seçimler Hakkında İstişare Toplantısı
Kerkük’teki Yerel Seçimler Hakkında İstişare Toplantısı
İstanbul, Cuma, 20.09.2019
İstanbul’da bulunan Türkmen sivil kuruluşları olarak 20.09.2019 Cuma günü, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin toplantı salonunda bir araya gelerek 2020 yılının Nisan ayında Kerkük’te yapılacak YEREL SEÇİM hakkında istişare toplantısı düzenledi. 
Toplantıda ele alınan başlıca konular şunlardır:
1. İlk adım olarak tüm Türkmen siyasi kuruluşlarının Türkmenler arasında güveni sağlamaları ve seçimin önemini anlatmak amacıyla gerekli çalışmaları hazırlamaları,
2. Kerkük merkezli Türkmen partilerin bir araya gelip ortak bir çalışmayla birliği sağlayıp tek liste ile ehil kişilerin adaylıklarını belirlemeleri,
3. Öğretmenlere, esnaflara, öğrencilere, ev hanımlarına, avukat, doktor, sanatçılar ve toplumun tüm gruplarına ziyaretler düzenleyerek seçimin önemini anlatmak ve maksimum katılımın sağlanması için yol haritası çizmek. Bu konuda sivil kuruluşları ciddi bir şeklide görev almaların sağlanması, 
4. Türkmeneli, TERT ve diğer yerel televizyonlarda sık sık seçim hakkında programlar yapılması,
5. Sanatçıları seçim konusunda projeler hazırlamalarını sağlamak,
6. Yurtdışında, özellikle Türkiye’de bulunan Kerkük nüfus kayıtlı ve seçim katılım kimliği bulunan Türkmenlerin seçim tarihinde Kerkük’te bulunmaları ve seçime katılmalarını teşvik edilmesi, 
7. Yerel seçim hakkında gereken duyuruların ve anlatım amacıyla sosyal medya kanallarını etkin kullanması, 
8. Yine konunun anlatılması ve öneminin gösterilmesi amacıyla hem bölgede yaşayan hem de yurtdışında yaşayıp oy verebilecek vatandaşlara yönelik tanıtıcı toplantılar düzenlenmesi, 
9. Seçim günü seçim merkezleri ve çevrelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla önlemler alınması için şimdiden çalışmaların yapılması, 
10. Yapılacak hile girişimlerine karşı önleyici stratejilerin belirlenmesi ve seçim sırasında olası provokasyonlara karşı hazırlıkların yapılması,
11. Gençlerin seçim çalışmalarında aktif olarak rol almalarını sağlayarak davaya kazandırma çalışmalarının yapılması, 
12. Sandıkların güvenliğini ve sayımların sağlıklı yapılabilmesi için gereken güvenliğin sağlanması, 
 
Yukarıda dile getirilen maddelerdeki amaç Irak’ta Türkmen toplumun yıllarca haklarının gasp edildiğine son vermek için; siyasi otoriteler ile toplumun kaynaşması ve birlikte hareket etmeleri elzem ve önem arz eden hayati bir mesele olduğuna inanarak kayıt edilmiştir.
 
Seçime katılmak hem dini hem milli hem de insani bir görev olduğu yanında Türkmenlerin haklarını gasp edenlere dur demenin bir eylemi olduğunu toplumumun bilmesi gerekmektedir.
 
Türkiye’de bulunan Türkmenler olarak bu konuda azami derecede hassasiyet göstereceğimize ve gereken katkının sağlanması için çaba harcanacaktır.
 
Unutulmaması gerekir ki toplumların başarıyı yakalamaları için birlikte hareket etmeleriyle ancak sağlanabilir.
 
Allah yar ve yardımcımız olsun.   
 
Katılımcı Dernekler:
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Türkmeneli İnsan Hakları Derneği
Irak Türkmen Kardeşlik Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Türkmeneli Kadınlar Derneği
Irak Türkmenleri Altunköprü Dostluk Derneği
http://www.irakturkleri.org