OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Genel Merkez - İstanbul

Tarih: 09.11.2020

Duyuru

38. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği – Genel Merkezin tüzüğünde yer alan 13. madde gereği, Derneğimizin 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.11.2020 Cumartesi günü, saat 14:00'de, Dernek Genel Merkezinde (Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. No:92 Kat:3 Daire:8 – Fatih / İstanbul), aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Toplantı günü yeter çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 26.12.2020 Cumartesi günü, saat 14:00'de, aynı gündem ile aynı adreste yapılacaktır.

Değerli asıl üyelerimize saygıyla duyurulur.

                                                                           Kemal BEYATLI

                                                                          GENEL BAŞKAN

 1. Açılış,

 2. Saygı duruşu ve şehitlerimizin ruhuna Fatiha okunması,

 3. Katılımcı üyelerin yoklaması,

 4. Divan Heyeti seçimi,

 5. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası,

 6. Mali raporun okunması ve ibrası,

 7. Denetleme raporlarının okunması ve ibrası,

 8. Disiplin raporunun okunması ve ibrası,

 9. 2021 yılı tahmini bütçe sunumu ve kabulü,

 10. Eskişehir'de şube açılması talebi ve kabulü,

 11. Faaliyet süreleri biten Temsilciliklerin kapatılması,

 12. Yeni Yönetim, Denetimve Disiplin kurullarının seçimi,

 13. Türkmeneli Dernekler Federasyonuna (TÜFED) gönderilecek delege listesinin oluşturulması ve kabulü,

 14. Avrasya Türk Federasyonuna gönderilecek delege listesinin oluşturulması ve kabulü,

 15. Dilek ve temenniler,

 16. Kapanış.

Toplantı Adresi: 
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi
Halıcılar Caddesi Uğur Sarayı Apt. No: 92 K: 3 D: 8 Fatih/İstanbul
Tel: 0 (532) 779 8333 - 0 (212) 534 8842

E-posta: irakturkleridernegi@gmail.com

http://www.irakturkleri.org