OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME DUYURUSU

Değerli Asıl Üyelerimiz,

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 7546 sayılı yazısına göre, Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle, 7244 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uyarınca; Derneklerin 2019 yılı Beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 7244 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı beyan edilmiştir.

Bu sebeple 09.11.2020 tarihinde duyurduğumuz ve 29.11.2020 tarihi için duyurduğumuz, yeter sayı sağlanmadığı takdirde 26.12.2020 tarihinde yapılacağını açıkladığımız 38. olağan genel kurul toplantımız, yukarıda bilgileri verilen düzenlemelere göre ertelenmiş olup kesin tarihi toplantı tarihinden en az 15 gün öncesinde ilan edilecektir.

İçişleri Baknalığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün ilgili beyanına, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.siviltoplum.gov.tr/istanbul/genel-kurullarin-beyanname-ve-bildirimlerin-ertelenmesi

Değerli asıl üyelerimize saygıyla duyurulur.

http://www.irakturkleri.org